ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Zajrzyj na flobo.io, aby odnaleźć informacje o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie docieka czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego pilnowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Tymczasem już przy stu i więcej fakturach pilnowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu i minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]