Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Jeśli chcesz użyć bezpłatny generator not księgowych, koniecznie sprawdź flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę mogą być przejściowe kłopoty finansowe czy jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]