Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Kliknij tu, aby zamówić kontenery na gruz.

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z gromadzeniem i przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]