cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i specjalistycznych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż online bez trudu da się wyszperać darmowe narzędzia do translacji, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często niezbędne, przykładowo jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie obliczyć koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na koszt tłumaczeń?

Okoliczności determinujące ostateczną cenę tłumaczenia

Końcową cenę translacji dokumentu determinują następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
3. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Przekład kontraktów handlowych, prac naukowych albo dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych błędów.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Warto zaznaczyć, iż przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport czy dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy przekład wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału, a także przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku niezbędności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]