tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy bądź nauki w Polsce.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]