W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ zlecisz badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim testom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, ponieważ badane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]